Høringssvar fra Eirik Skarholt

Dato: 06.05.2021

Dette er brudd på grunnloven og menneskerettighetene våre.
Jeg står ikke stille å se på at disse rettigheter vil bli voldtatt av mennesker som styres av frykt.
vaksinering er ikke det eneste svaret på immunitet. Det har vi alltid visst. De sterkeste dataene vi har på effektiviteten av vaksinering kommer fra de som er i barnevaksineringsprogrammene, det veldig få anerkjenner er sanitetsrevolusjonen, som varte godt inn 1960-tallet.
i kjølvannet av svineinfluensaen så var det en 5-siders artikkel i A-Magasinet som avslørte at WHO sitt anonyme panel på nasjoner sin anbefaling av vaksinering var korruptert. 7 av 9 av i panelet hadde sterke interessekonflikter. Disse selskapene har aksjonærer som sin største venn og fiende og vi kan ikke finne på å og bryte og bøye loven vår i møte med storkapitalistiske krefter. Skam dere regjeringen.