Høringssvar fra Anne Kristin Løver

Dato: 12.05.2021

Koronapass hører ikke hjemme i et demokrati. For å kalle oss et fritt land må vi ha medisinsk frihet. Det er så viktig at det er fastslått i Nurenbergkonvensjonen. Og Norge har underskrevet den. Og korona"vaksinen" er heller ikke godkjent. Det er et medisinsk eksperiment, en genterapi som prøver å endre våre gener. Eksperimentet er ikke ferdig før i 2023, derfor vet man ikke de langsiktige konsekvensene av dette. Men vi har allerede opplevd mange dødsfall og andre alvorlige bivirkninger av dette. Og siden "Koronapandemien" viser seg å ikke være spesielt dødelig sammenlignet med andre sesonginfluensa ser jeg ingen grunn til å utsette noen for en så risikofylt medisinsk intervensjon. Særlig siden det finnes andre behandlinger som er både effektiv og forholdsvis risikofri. Og i tillegg rimelig. Det har jo vært forsøk på å utvikle koronavaksiner tidligere, men de har ikke kommet lenger enn til dyreforsøk på grunn av de fatale konsekvensene. Så hvis vi skal ha et skinn av å være et fritt og demokratisk land må slike overgrep mot befolkningen opphøre. Vaksiner og andre medisinske beslutninger må være frivillig.