Høringssvar fra Bjørn Gundersen

Dato: 08.05.2021

Det er forbudt i henhold til nurenbergprosessen, brudd på grunnloven og brudd på likebehandling av alle.