Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 127023

Dato: 06.05.2021

Er totalt imot vaksine-pass.

Ønsker ikke et apartheid styrt samfunn