Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 10.05.2021

Svartype: Med merknad

Klart nei til vaksine pass.

Det er galskap og innføre vaksine pass i Norge, ingen av vaksinene er endelig godkjent kun test fase 3. Ingen vet noe om langtidsvirkninger av vaksinene siden de ikke har blitt testet på mennesker før. Folk under 70 år har større sjanse for å dø av vaksinen en og dø med sykdommen. Dette vaksinepass blir det samme som at det blir vaksinerings tvang. Det er ingen grunn til å vaksinere friske unge mennesker da de ikke har noen problemer med sykdommen. Vaksinen beskytter heller ikke mot videre smitte.