Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Nei til korona sertifikat.

Helt forkastelig.

Diskriminering av mennesker.