Høringssvar fra Gabrielle

Dato: 10.05.2021

Jeg er fullstendig i mot innføring av koronasertifikat!

Et koronasertifikat utgjør et alvorlig brudd på både Den Norske Grunnlov, kapittel E - §92 - 113, De Internasjonale menneskerettigheter, artikkel 1,3,12,13,18 og 30, og Diskrimineringsloven "Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, inkl. vedlegg 1. Det strider også i mot det som ble vedtatt under Nurnberg-prosessen.

Dette godtar jeg ikke!

Gabrielle