Høringssvar fra Asgeir Wølner

Dato: 06.05.2021

Jeg vil herved uttrykke min bekymring over regjeringens plan om et coronasertifikat. Å innføre et særskilt covid-19 vaksinepass med utvidede bruksområder er en dårlig idé som vil føre til diskriminering, og det vil kunne drive utviklingen fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkningssamfunn. Vi er ikke tjent med å innføre et passerseddel-samfunn.