Høringssvar fra Gry Bernhardsen

Dato: 12.05.2021

Å innføre et særskilt covid-19 vaksinepass med utvidede bruksområder er en dårlig idé som vil føre til diskriminering, og det vil kunne drive utviklingen fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkningssamfunn. Vi er ikke tjent med å innføre et passerseddel-samfunn.«

Jeg stiller meg uenig i dette lovforslaget .
Det bryter med de internasjonale menneske rettigheter og brudd på den norske grunnloven kap.E paragraf. 92