Høringssvar fra Annelise Ringsby

Dato: 11.05.2021

Kjære Regjeringen.

Dette kan dere ikke mene? Vil dere innføre passerseddel i fredstid? Vil dere permanent frata friske mennesker friheten til å bevege seg, til å samles, til å jobbe, til å kjøpe mat og andre nødvendige varer, til å trene, til å klemme hverandre, til å feire 17. mai, til å leve fritt, basert på et virus med en overlevelsesrate på 99,7 %? Vil dere innføre medisinsk apartheid mot de som av ulike grunner ikke kan, eller ikke ønsker å ta i mot denne eksperimentelle sprøyta?

Vil dere drive utpressing mot unge mennesker, etter at dere nå har fratatt dem all deres livskvalitet i over et år, og drevet med uthalelse og utmattelsestaktikk for å lure dem til å gå med på å ta en eksperimentell sprøyte for et virus de overhode ikke er truet av, og som de i verste fall kan dø av? Dere tvinger dem til å gjøre det for samfunnets skyld? Dette strider mot Nürnbergkonvensjonen, og burde få alle alarmklokker til å ringe hos et hvert menneske som har et fnugg av moralsk og etisk dømmekraft i behold.

Hvor er føre var-prinsippet? Vi har allerede enorme mengder innmeldte skader og bivirkninger her i landet, i tillegg til et uvanlig stort antall dødsfall, også noen blant unge, friske mennesker. Svineinfluensaskandalen blekner i sammenligningen, bare få måneder etter at første sprøyte ble satt. Da har vi ikke engang begynt å snakke om langtidseffekter, som ingen på nåværende tidspunkt kjenner rekkevidden av.

De ulike njeksjonene er ikke testet på dyr i denne omgangen, under påskudd av at det hastet. Men forskning med lignende teknologier ble gjort på dyr i 2003 og 2012, med katastrofalt resultat. Katter og ildere i disse forsøkene døde, eller ble syke og så døde, da de ble utsatt for såkalte villvirus. Dere kan ikke for alvor mene at dere vil innføre vaksinepass på en ikke-godkjent, eksperimentell gen-modifiserende behandling, som etter all sannsynlighet kommer til å skade og drepe tusener av nordmenn så snart neste influensasesong kommer? Dere kan ikke nå i etterkant komme å si at dere ikke visste.

Nei til koronasertifikat!

Med innstendig bønn

fra Annelise Ringsby