Høringssvar fra Christer Sverre

Dato: 10.05.2021

Dette er uakseptabelt og går utover min og menneksers frie valg, og frihet til å bevege seg fritt.