Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Det vil komme andre pandemier. Skal alle fremtidige utfordringer fordre et pass? Det bryter med kampen for et likefremmende samfunn. Andre metoder må til for å bekjempe viruset. Ikke kontroll over befolkningen. Dette er mitt nei.