Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 173340

Dato: 06.05.2021

Vaksinepass må stoppes!!

Det strider mot Grunnloven, menneskerettighetene og Nürnberg-konvensjonen.

NEI til vaksinepass!