Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

NEI vi er frie mennesker, ingen eier oss eller bestemmer over oss. Dette er Total imot våre menneskerettigheter.