Høringssvar fra Erik Hjort

Dato: 05.05.2021

Jeg mener at koronasertifikat ikke bør vedtas før det er tatt stilling til hva det vil og kan bli brukt til. Smittevernloven bør ikke uten videre utvides til å pålegge friske/ikke dokumentert syke mennesker restriksjoner eller begrenset bevegelses- og handlingsrom innenlands. Det vil kunne bli utfallet om slike sertifikater innføres før det er tatt stilling til hvor omfattende inngrep i enkeltindividers livsutfoldelse sertifikater vil kunne resultere i.