Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg mener det er viktig å ikke innføre vaksinepass. Det tungtveiende grunner til dette:

- Vårt offentlige vaksineprogram er tuftet på tillit, faglighet og frivillighet. Et Covid-19 vaksinepass med kontrollfunksjoner vil gjøre frihet til å velge vaksinasjon helt illusorisk.

Om vaksinepass blir en generell innenlands passerseddel , vil uvaksinerte personer være avskåret fra å leve et normalt liv., og det vil i praksis ikke være mulig å reservere seg mot vaksinering.

- Vaksinepass som passerseddel vil kunne føre til en utglidning av tilgang og bruk av helseinformasjon. Komersielle aktører som flyselskaper og kjøpesentre vil kunne kreve registrering av deg og din famile som vaksinerte eller uvaksinerte.

- Å innføre et særskilt Covid-19 vaksinepass med utvidede bruksområder er en dårlig ide som vil føre til diskriminering , og det vil kunne drive utviklingen fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkningssamfunn.

- Vi er ikke tjent med å innføre et passerseddel-samfunn.