Høringssvar fra G

Dato: 06.05.2021

Det er uhørt å innføre koronasertifikat både nasjonalt og globalt! Det strider mot menneskeverdet og demokratiet. Blir det innført vet vi at våre ledere ikke er opptatt av befolkningens ve og vel, og bør byttes ut umiddelbart av ledere som jobber for menneskeheten. Gode ledere vil sette lik lov for hele befolkningen i landet samtidig som de ivaretar menneskeheten. Det er kun svake ledere som lar seg presse av store bedrifter og maktsyke mennesker. Denne regjeringen bør gå av umiddelbart.