Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Jeg er allergisk mot Polyethylenglykolsom som er bindemiddelet i vaksinen. Skal jeg m.fl. bare holdes utenfor samfunnet? Føler egentlig dere kan bare finne frem den elektriske stol og gjøre det av med mitt liv. Dette må være slik jødene hadde det under krigen, segregasjon. Nå må dere se alle aspektene ved hvordan forskjellige mennesker har det. Vi er alle ulike. Dere er valgt for å gjøre sånn at Norge går rundt for menneskene som bor i Norge, men nå kjører dere over folk.