Høringssvar fra Marta Bergesen Gravdal

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Vaksinepass i noen som helst form introduserer et medisinsk apartheid og indirekte tvangsvaksinering!!! Det bør være helt frivillig, om man vil vaksinere seg eller ikke. Og med et coronapass, vil dette føre til annenrangsborgere, som ikke får de same rettigheter som de som er vaksinert. Vaksine er en medisinsk intervensjon, og i følge Nuremberg traktatene, skal alle medisinske intervensjoner, ha personens samtykke. Et coronapass vil i praksis skape et stort press på at alle må ta vaksine, og det går i retning av å ikke være valgfritt om en vil ta vaksine eller ikke.

Alle de hurtige lovendringene Erna Solberg pusher igjennom med korte høringsfrister forringer vårt sårbare demokrati på en måte vi ikke har sett siden sist verdenskrig!!! Vi må STRAKS få opphevet hemmeligstemplingen av dokumentene ift. deliberasjonene før nedstengningen som Solberg har bedt om hemmelighold i 100 år på (hun fikk 60). Dette MÅ vi få opphevet slik at de ansvarlige blir stilt til ansvar!! Vi må slå ring rundt vår rett til privatliv og personvern. Noen som helst digital ID fremvisning for å nyte våre grunnleggende menneskerettigheter som vi har fra fødselen er likt det samfunn vi aktivt og væpnet kjempet mot for 80 år siden. De som er med på dette vil personlig kunne bli stilt til ansvar iht Nuremberg prinsippene og traktatene.