Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg samtykker ikke til innføring av vaksinepass da jeg mener dette er et brudd mot menneskerettigheter.