Høringssvar fra Jan Erik Pedersen

Dato: 12.05.2021

Vaksinepass blir til indirekte vaksinetvang

Å innføre vaksinepass vil frata mennesker, som av ulike årsaker er uvaksinerte, grunnlovfestede rettigheter.

Et vaksinepass kan i praksis bety at en person som ikke kan, eller ikke ønsker å la seg vaksinere, blir utestengt fra store deler av samfunnet. Det har først vært snakk om reiser over landegrensene, men snart vil det også kunne gjelde muligheten til å delta på ulike arrangementer som konserter, sport- og fotballkamper, deltagelse ulike forsamlinger, besøke restauranter eller komme tilbake på jobb eller skole.

Vaksinasjon i Norge er frivillig. Dersom vaksinasjon kreves for visse aktiviteter, er den ikke lengre noe reelt frivillig valg. Det å ta vaksiner vil da bli inngangsbilletten til å ferdes fritt og delta i samfunnet. De uvaksinerte vil bli diskriminert basert på et medisinsk valg. Vaksinepass vil føre til at man i teorien innfører et kastesystem i Norge.

Jeg mener at innføring av et vaksinepass vil stride mot grunnleggende menneskerettigheter, men også retten til et informert samtykke, vern om personvern, retten til arbeid, respekt for privatlivet, begrensninger i forsamlings- og organisasjonsfrihet, og frata mennesker retten til bevegelsesfrihet.

Innføring av vaksinepass kan ikke begrunnes medisinsk, fordi vaksinene ikke hindrer den vaksinerte i å bli smittet, eller spre smitten videre til andre. Derfor vil det ikke ha noen betydning om man er vaksinert eller ikke, når det kommer til å beskytte andre mot smitte.

Vi har ingen kunnskap om langtidseffektene av Covid-19-vaksinen. Ved all type vaksinering vil noen oppleve å få bivirkninger, også alvorlige eller livstruende. Derfor er det en menneskerett å selv kunne vurdere denne risikoen, og deretter ta et fritt og informert valg, uten noen form for press eller sanksjoner i form av tap av andre grunnleggende rettigheter.

Jeg mener at myndighetene er i ferd med å innføre en indirekte vaksinetvang, og at vaksinepass vil føre til «frivillig» tvangsvaksinering.

All vaksinering innebærer en risiko. Hva med de som av helsemessige årsaker frarådes å ta vaksiner? Hvilke rettigheter skal de ha?

Om samfunnet kun skal styres basert på frykt, er jeg redd vi går en trist og dyster fremtid i møte.

JEG SAMTYKKER IKKE til innføring av koronasertifikat!