Høringssvar fra Barbro Bøe Werndf

Dato: 07.05.2021

Jeg ønsker ikke at det skal opprettes et vaksinepass. Norge er med dette i ferd med å trå langt over privatlivet til folk. Dette begynner å minne meg om 2. verdenskrig hvor Jødene måtte gå med gule stjerner på brystet.