Høringssvar fra Alexander Ekeli

Dato: 06.05.2021

Dette bryter med all tradisjon, og grunnleggende menneskerettigheter.
Det er ikke på noen måte greit å frata mennesker rettigheter på denne måten.
At jeg har en liten og ukjent sjanse for å bli alvorlig syk av koronaviruset, og en liten og ukjent sjanse for å bli alvorlig syk av vaksinen tilsier at dette skal være helt og holdent opp til meg selv, og ikke noe jeg skal straffes for enten jeg velger det ene eller det andre.
Dette har hele tiden handla om å beskytte sårbare grupper til disse kan vaksineres.
Nå flyttes lista høyere og høyere.

Jeg kommer til å boikotte bruken av dette i alle sammenhenger, med alle de negative konsekvensene det vil få for meg selv, og økonomien i dette landet.