Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Ganske absurd at dere tenker på å frarøve personer bevegelsesfrihet. Vaksine er frivillig, så med dette vil det si at det blir tvang noe som er brudd på menneskerettigheter. Gu bedre for ei regjering vi har.