Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Høringssvar om koronasertifikat

Vaksinene som er brukt er kun gitt «betinget godkjenning». Det er fortsatt minst to år igjen til de kan være endelig godkjent. På denne bakgrunn er det ikke forsvarlig å basere driften av samfunnet på noe som i verste fall kan være helt verdiløst, selv om det for øyeblikket synes å være gode resultater av vaksineringen. Problemet er at man ikke vet noen ting om langtidsvirkning. Til det har det ikke gått lang nok tid.

Vaksineprodusentene garanterer heller ikke at vaksinene varer lenger enn 6-9 måneder og immunitet etter gjennomgått infeksjon regnes ikke å vare mer enn seks måneder. Dermed vil man måtte ta vaksine minst en gang pr. år og vaksinepasset vil kunne bli en permanent ordning. Man skal huske på at ingenting er så permanent som midlertidige løsninger.

Vi går nå inn i en tid med lavere smitte. Den delen av befolkningen som ønsker det vil være vaksinert i løpet av et par måneder. Noe av poenget med vaksinen er jo nettopp å beskytte de som har størst sjanse for alvorlig sykdom og død; gamle og de med underliggende sykdommer. Når de fleste i risikogruppene har blitt vaksinert, faller det på sin egen urimelighet at de uvaksinerte skal diskrimineres slik som dette forslaget legger opp til. De som er friske trenger ikke denne vaksinen. Man vet at fullvaksinerte har blitt smittet av covid-19 og dødd. Det kommer også rapporter fra Danmark om at smitten øker etter at de har begynt å åpne samfunnet igjen, og det MED koronapass. Så effekten av et slikt tiltak synes ikke å være all verden.

Høringsnotatet som er sendt ut hevder at det er de i risikogruppene som har lidd mest fram til nå og at det er rettferdig at de nå får «slippe til». Dette er i beste fall en sannhet med modifikasjoner; alle har vært gjenstand for myndighetenes alt for omfattende inngripen. Ikke minst de som har mistet livsgrunnlaget i form av tapte inntekter fra selskaper som er helt avhengige av fysiske kunder.

Så å bruke et begrep som rettferdighet er ikke egnet i denne sammenheng. All den tid man fritt kan velge og ikke la seg vaksinere, kan ikke myndighetene i neste runde straffe dem som tar dette valget ved i praksis å innføre passerseddel, som noen man ikke vil sammenlignes med brukte. Er det en ny gul stjerne man søker å innføre? En form for helse-apartheid?

Opplysninger om en persons helse er privat og noe som kun skal utveksles mellom vedkommende og dennes fastlege og evt. annet helsepersonell dersom dette er viktig for behandling. Slik forslaget er lagt opp vil man nå måtte utlevere helseopplysninger til alle som finner det for godt å kreve det, være seg frisører, bussjåfører, butikkansatte eller flyselskaper. Noe de ikke har noe med å kreve. Blir dette gjennomført vil det være dem som «tar seg til rette» og benytter dette til å avvise personer de ikke vil ha inn i f. eks. en butikk.

Samme med arbeidsgivere, selv om de ikke har lov å spørre om helsen til ansatte/arbeidssøkere. Dette vil garantert føre til utstrakt diskriminering på arbeidsplasser. Så kan man argumentere for at dette ikke er så alvorlig, enten man har fått vaksine, testet negativt eller har gjennomgått infeksjon. Men dette har ikke samfunnet som sådan noe med. Det er tross alt ikke ebola det her er snakk om. Ikke i nærheten engang.

Regjeringen har allerede fått skarp kritikk fra Koranakommisjonen for at de brøt Grunnloven ved innføringen av de drastiske tiltakene i mars 2020. På denne bakgrunn må de trekke forslaget om koronapass før de bryter den ytterligere. Smittevernloven kan ikke stå over Grunnloven som skal sikre enhver borger gitte friheter som fritt å kunne reise og å delta i samfunnet. Regjeringen søker med dette forslaget å sterkt begrense mange nordmenns frihet. Fordi de er ulydige og ikke hører på staten? Fordi staten vet best i ett og alt?

Det foreslås at denne passordningen skal vare 12 måneder. Regjeringen garanterer ikke for at dette kun skal brukes til informasjon knyttet til Covid-19. Innføres ordningen blir den sannsynlig bli utvidet til å gjelde andre områder også. Den blir altså permanent og vi ser starten på et sosialt kredittsystem som i Kina. Her må regjeringen Solberg bevise at disse antagelsene er feil. Stortinget har også her et stort ansvar for å instruere regjeringen til å trekke forslaget.

Ett av kriteriene som inngår i en slik passordning er en negativ test som ikke er mer enn 72 timer. Dette fordrer at man må legge opp livet etter når og hvor man kan teste seg slik at man kan være sikker på at denne er i orden til man evt. skal måtte bevise dette med et pass. Slik kan vi ikke ha det.

Den korte høringsfristen skyldes mest sannsynlig at man skal være «flinkeste gutten i klassen», som alltid, og innføre EU-direktiver som norsk lov. Dette er jo allerede planlagt som en felles europeisk ordning.

Europarådets resolusjon 2361 og WHO har sagt at de ikke støtter innføring av koronapass, nettopp med den begrunnelsen at man frykter diskriminering. Er det ikke greit at man hører på WHO i dette tilfellet også, når man tross alt gjennom hele denne såkalte pandemien har gjort som de har sagt i ett og alt?

Ønsker regjeringen Solberg å gå over i historien som regjeringen som innførte legalisert diskriminering av en stor del av Norges frie befolkning?

Nei til forslag om endring i smittevernloven §4a om innføring av koronasertifikat.