Høringssvar fra Kjetil Vikeså

Dato: 10.05.2021

Vaksinesertifikat.
«All makt i denne salen» gjelder ikke lenger. Stortinget har abdisert under kriselover i fredstid. Det er jo litt interessant at regjeringen ville innføre kriselover allerede høsten 2019 før det ble en pandemi å slå veksel på. I forkant og under kriselov har Grunnloven og annet lovverk blitt endret, utsatt for knefall. Så nok en gang er det «maskespill i maktens korridorer».
Det å slå veksel på ett vaksinesertifikat under pandemien er meget betimelig, for det var på vei uavhengig sykdom. Det er EU mål å ha helseoversikt vedrørende vaksiner på hele den oppvoksende generasjonen. Når utgangspunktet for pådriverene er globalisering så er bare å bruke ordet sertifikat er ett narrativ. Det er litt hånaktig å drive fornorskning på dette vaksinepasset, når det ellers i verden blir omtalt som «grønt pass», common pass, E-health pass. Det grønne passet er det EU som står for selvfølgelig, i nært samarbeid med FN. Planene om dette passet på helse kan dokumenteres planer for fra EU allerede i 2018. Og det er jo klart en jobber langsiktig, politikken er slik, en langsiktig suppe av tiltak mot en visjon. Så her arbeides det langsiktig mot ett digitaliseringssamfunn i nært samarbeid med WEF. Alt som kan, skal digitaliseres, automatiseres med algoritmer og AI kontroll. Til beste for folk, ja i alle fall sånn på liksom, for dette er veien til mer klasseskille. Det norske demokratiet skulle være bygget på solidaritet og likeverd, det er også nå på knefall. Er det likeverd å innføre segresjon i ett samfunn?
Ord som urettferdig blir brukt i media om dette vaksinepasset. «Urettferdig» å skille fordeler i ett samfunn opp mot en helsebehandling som i utgangspunktet skal være frivillig? Ja det vil si til man tar i bruk smittevernloven, da kommer «plikten» til å la seg behandle, og det kan skje under tvang med annet lovverk og såkalte kriselover. Ved å ta i bruk tvang, også «frivillig tvang» basert på bevegelsesbegrensning så beveger man seg til regimer som ikke kan kalles ett demokrati. Så ordbruken «urettferdig» forteller litt om hvilken «lekekasse» våre ledere i samfunnet betrakter oss ifra. Det er som om «barnevakten» skal belønne for lydig oppførsel. Dette vaksinepasset blir innført som «belønning» med fordeler.
Det tok ett år å få «knefall» på majoriteten av den norske befolkningen før de sto klar for å få belønningen for å få lov å reise på tur. Ett år med inngripende tiltak like inn i sosial kontroll i den private sfære. Klemmevenn og varierende antall mennesker man kunne sosialisere seg med. Inngripen i hvem man kunne være med, når tid og hvor. Ett år med gisseltaking av ordet dugnad. Ett av de vakreste ord vi har er dugnadsordet, det vitner om ekte solidaritet genuint innenfra. Ikke en gang det skulle markedskreftene og politikken holde seg unna i forsøk på å kapitalisere som om man kan kreve dugnad fra folk. «Bare hold ut litt til», «folk må være med på denne dugnaden». Det er knefall og totalt tilskittning av en av de største verdiene det norske folk har. Dugnad er basert på frivilligheten. For å yte frivillighet, må du være FRI - VILLIG - og HET, det må være ekte og uten ego. Ett genuint ønske om å gi til fellesskapet.
Ansvar og plikt heter det å følge retningslinjer og anbefalinger, ikke dugnad. Dugnad kan aldri kreves av stat, det er isåfall utnytting av ett utbytte som normalt er en gave fra folket og til folket. Det hjelper politisk formål å spille på ord knyttet til sterke følelser, ikke sant? Utnytting med vikarierende motiv. Og ja, dette vaksinepasset har vikarierende motiv. Bare et av tiltakene mot digitaliseringssamfunnet. Ett symptom på veien mot digital valuta, digital helsekontroll, digital bevegelsesoversikt, digital AI kontroll, digital sosial kreditt og ja det siste vitner om ett regime på vei som ikke kan kalles ett demokrati. Bærekraftig går igjen også opp mot dette vaksinepasset. Noen som husker nyttårstalen til statsministeren i inngangen til 2020? Ordet bærekraftig ble innstudert overforbrukt til det pinlige i den talen, mens damen gikk i ringdans for kamerashowet. Med bydende hender og løfter om en bærekraftig verden.
Er det bærekraftig for verden eller den enkelte menneskeskjebne at man nå risikerer oppblomstring av tuberkulose grunnet økning av fattigdom for flere grunnet kollapset privatøkonomi under Lock Down? Ikke i Norge men blant de som allerede hadde minst i verden. Tuberkulose er den tiende mest vanlige dødsårsaken så det bør vel sette ting litt i perspektiv hva konsekvensene kan bli. Solidaritet kan det ikke kalles, heller ikke likeverd. Tro ikke at det norske folk ikke ser med sorg på hva som skjer i verden, der de svakeste nok en gang må betale den høyeste pris.
«Det er det du bidrar med til samfunnet som gir deg rettigheter» er ord fra vår statsminister internasjonalt fora. Noen må bidra med sitt liv, noen velger også bort sitt liv fordi de ikke orker denne tiden. Slik er det, og slik har det alltid vært når kapitalkreftene får råde politikken. «Mye vil ha mer og fanden vil ha fler».
Bærekraftig tvangsinnføring av vaksinesertifikat, nei takk, ikke for meg og ikke for mitt barn. Min solidaritet er ikke inkludert å gi opp mine menneskerettigheter til frihet uten digital overvåkning og bevegelsesbegrensning. Mine helseopplysninger er mellom meg og behandlende helsepersonell, ikke noe som samfunnet ellers har noe med å bruke som ett stempel for fordeler i mitt private liv.
Idag er det 9.mai, i går var det en tung dag, frigjøringsdagen. Hva er friheten som de kjempet for verdt om man skal gjøre knefall inn mot ett samfunn med digital overvåkningskontroll der mennesker settes opp mot hverandre? Ja det kan være mange goder for menneskeheten med slike systemer men alt ligger til rette for misbruk av makt. Dette blir innført uten folks viten om rekkevidden av inngripende tiltak, endring av lovverk og bortfall av etikk, moral og rettigheter. Systemene blir opprettet uten at folket blir fullinformert.
Informasjonen blir tildekket av retorikk og unnvikelse på ærlige svar. Man må lete selv aktivt etter svar, man blir ikke informert uten tilbakeholdelse av informasjon. Bare ett eksempel på det så ble det spurt direkte til vår statsminister på NRK i programmet «Debatten» om varighet på vaksinepasset. Svaret var unnvikende og lite troverdig. Det ble snakket om «det var slikt som de ikke visste ennå, det var under arbeid og bla, bla, bla...». EU, Erna Solberg og herr Nakstad, har i sine kriterier en varighet på 180 dager. 180 dager er ett halvt år. Opp og ned i mente referer statsministeren til hva EU gjør, jeg tror ikke det er annerledes denne gang.
Dette er EU politikk, FN politikk, WEF politikk, WHO politikk og multilateralisme innføring. «Under dekke» av pandemien inngikk Norge en multilateral handelsavtale sammen med 40 andre land innenfor WTO (World Trade Organisation), multilateralisme underliggende FN. «Bærekraftig oppbygging av samfunnet igjen etter pandemien», dette kunne de vite allerede ved inngåelsen av denne avtalen 5.mai 2020, 55 dager etter at WHO (World Health Organisation) erklærte pandemi. Spåkulen er fantastisk ikke sant. Så ikke bare er det ett maskespill, men ett maskespill med spåkule.
Tilbake til frigjøringsdagen og hvorfor den ble ekstra tung i går. To mediainnslag sa det meste for meg. Det første var en artikkel i NRK om en helsearbeider som hadde mistet jobben pga manglende maskebruk, innholdet i artikkelen gjør jeg meg ingen formeninger om, men tidspunktet er interessant på når den kom. Jeg tror ikke det er tilfeldig at en slik artikkel er i mediebildet i uken der høringen om vaksinepasset pågår. For helsearbeidere har også tidligere fått ord i media om at «helsetilsynet vil helst slippe å få slike saker på bordet», da saker der helsepersonell ved å bruke sin ytringsfrihet også privat på sosiale medier kan så tvil om pandemiens alvor. Så hysj, hysj, lille helsepersonell vær forsiktig med hva du sier, bare ta imot all «klappende applaus» som kommer mot deg til din ære, puss dine «englevinger» og smil pent i stillhet. «Gisseltaking» av ytringsfrihet knyttet til yrkestilhørighet kan det kalles det? For inn i den private sfære ettergås de fleste fordi «fakta-sjekkere» råder grunnen på jakt også på sosiale medier om uttalelser som kan så tvil, personlige uttalelser blir ikke lenger betraktet som utelukkende private.
La det være klinkende klart det jeg skriver nå. Jeg uttaler meg som privatperson. La det også være klinkende klart at mine utalelser her er myntet på vaksinepasset som jeg ser på som adskilt innført uavhengig pandemi eller ikke. Innføring av E-helsekort var uavhengig på vei til å komme. Vi skal jo også muligens få EuropaPass. Yrkestilhørighet er en identitet som ikke utelukkende brukes i arbeid, ei heller er det å være ett medmenneske utelukkende bare en del av den private sfære. Identitet er en del av den man er. Så selv om jeg uttaler meg som privatperson kan jeg ikke i mine ord adskilles fra verdigrunnlaget som ligger iboende i meg som en helhet. Verdigrunnlaget er tuftet på FN´s menneskerettigheter og i innledningen der står som følgende:
«Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, da tilsidesettelen av og forakt for menneskerettighetene har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da fremveksten av en verden hvor menneskene har tale-og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt kunngjort som folkenes høyeste mål....» (resten kan leses her: https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheter).
I tiden som er har jeg vært ekstra glad for at jeg er nådd en alder der jeg har smilerynke rundt øynene. Så bak munnbindet har jeg smilt ekstra mye for at mennesker jeg møter skal kunne se, utav verdighet, at det mennesket møtes med vennlighet. Jeg smiler ekstra for også å beholde verdigheten innvendig i meg selv. Det har sin pris å tviholde på smilet innvendig når man ser hvordan samfunnet endres raskt med store kostnader spesielt for de svakeste og den oppvoksende generasjon. Friheten står ikke akkurat i kø i sin utfoldelse, heller dithen at den rykker stadig tilbake i køen ved innføring av stadige begrensninger, restriksjoner og sjekkpunkt på menneskelig kontakt og bevegelsesfrihet i samfunnet.
At de fleste av oss har medbrakt telefon uansett hvor vi ferdes er blitt vår tids «usynlige gjerde» akkurat som moderne sauebjeller i form av GPS overvåkning av beitedyr. Så denne App´n med kommende vaksineregistrering og denne telefonen som burde fått seg en slegge grunnet avhengighet, blir mer og mer ett «påtvunget» vedheng uansett hvor man beveger seg i samfunnet. "Bakstreversk", ja kall meg gjerne det og tilsvaret blir da: «Så ok du tilhører Pokemon-eller Stolpe-folket som duknakket vandrer sløvet gjennom livet der friheten er å betrakte som en ferskvare".
Dessverre er det meste av det norske folk som duknakkede glanere i den virtuelle teknologiske verden uten å innse at det det som taes for gitt forsvinner mer og mer i en stadig mer urolig verden. Det å gå duknakket i vår del av verden sier også noe om at magen er full og tilfreds og at solidariteten ikke strekker seg lenger enn til ord uten handling. Det leder meg til det andre som gjorde 8.mai frigjøringsdagen litt tung i minnet.
Jeg så hilsenen fra Statsministerens kontor. Se gjerne den her: https://fb.watch/5o3roDzQ_r/
Fjellheimen som omtales er mine heimefjell som jeg hviler blikket på daglig. Der ligger det ofte tåke i naturens forstand, men der ligger også historiene fra de siste slagene i Europa før friheten kom 8.mai. Ja det er viktig at historiene blir fortalt, nettopp fordi historiene ikke må glemmes og for at de ikke skal gjenta seg. I går var det mange som heiste flagg med uro, noen gråt, for folk kjenner det i seg at tåken igjen ligger som en trussel og en sterk påminnelse om at friheten skal man aldri ta for gitt...
Og til deg som har lest sålangt, dette var mitt høringssvar der jeg sier NEI til vaksinesertifikat som vil gi fordeler og ulemper utfra helsestatus i bevegelsesfrihet i samfunnet. Min helsestatus er mellom meg og min lege og i noen tilfeller min arbeidsgiver, ikke ett sjekkpunkt for andre næringsinteresser. For det kommer nok også medfølgende denne app´n en godkjenningsinstruks der helseopplysninger også frigis til forskning utover landegrenser, også ord fra EU. Du som ikke nå skriver også eget høringssvar inn på denne høringen samtykker stilltiende og skal ikke i ettertid si du ikke visste. Erkjenn da heller at du duknakket lot din egen ytringsfrihet kneble eller ikke gadd til tross for at du bor i verdens beste land.... men det også er bare på liksom, men det ser fint ut på papiret....

Dreier dette vaksinesertifikatet seg om å beskytte de svakeste i samfunnet? Om noen tror det så forklar meg gjerne for jeg forstår rett og slett ikke behovet for å kontrollere andre mennesker sin frihet og valg om man ellers holder seg innenfor lovverket... eller forresten det også var bare på liksom, for lovverket har også abdisert i «kriselover i fredstid», sektorinngripende kriselov som også gir tilgang til å overgå menneskerettigheter i ytterste konsekvens....