Høringssvar fra Helge Hamra

Dato: 05.05.2021

Jeg nekter å gå imot Nürnberg konvensjonen, og forlanger at ingen segregering skjer på grunnlag av en vaksine eller annen injeksjon, og at jeg og hele det norske folk kan reise fritt. Vaksinerte bør eventuelt ha restriksjoner, da de er smittebærende.