Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Mitt svar:

Et vaksinepass er så grovt diskriminerende som det kan bli. Dette er direkte segresjon, og vil ikke bli godtatt. Folk vil kunne bli presset ut av samfunnet, ut av jobb osv. dette vil igjen kunne skape desperate grupperinger som ikke har noe å tape på ta kampen til det ekstreme. Dette vil være et steg mot kaos, uro, vold og en trussel mot rettstaten.