Høringssvar fra Barbro Helen Meisund

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

jeg ønsker ikke corona sertifikat!