Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Det har alltid vært frivillig å vaksinere seg i Norge. Vaksibepasset vil gi frihet til de som velger å vaksinere seg og innskrenke den til de som velger (som er deres rett) å ikke vaksinere seg. Det vil bli to motstridende grupper. Dette kommer til å skape kjølighet, splid, avstand mellom folk og være svært polariserende istedet for inkluderende, varmt og bygge på det de aller fleste av oss ønsker at det norske samfunnet skal være. Uavhengig av politisk tilhørighet.

I tillegg vil andre instanser enn helsenorge ha mulighet til å skanne, vite/registrere mine helseopplysninger, det øker risiko for at de kan bli solgt, hacket eller på annen måte misbrukt. Da må alle stole på at en festival, butikk, flyselskap, arrangement etc kan ta vare på og lagre disse opplysningene. Har de systemer for dette?

Det vil bli et kjøligere overvåkningssamfunn der vi ugleser de som velger å ikke vaksinere seg. At noe som er lovlig (valg av vaksinering) skal være med på å innskrenke friheten til enkeltmennesker, det går ikke. Det er som å si at vaksiner er påbudt. Men det er det jo ikke og det er der det blir problematisk.