Forsiden

Høringssvar fra Didrik Andre Bratlund

Dato: 10.05.2021

Jeg sier et absolutt nei til koronasertifikat.

Koronasertifikatet skaper et skille mellom de som er såkalt "beskyttet" og de som ikke er det, basert på spekulasjon. Tredje stadiet av studiene til samtlige vaksiner mot covid 19 er fremdeles ikke avsluttet, dvs vi vet ingenting enda om langtidsvirkninger.

Det er allerede kjent at flere av vaksinene gir alvorlige bivirkninger hos flere, og død hos enkelte. Det må være lov å reservere seg mot å utsette seg for den risikoen, uten at man skal straffes for det, ved å bli nektet tilgang til deler av samfunnet.

  • Jeg mener videre at koronavaksinene er for usikre i forhold til smittereduksjon og varighet. Hvor ofte skal man vaksineres og pass fornyes?
  • Er det satt en begrensing på hvor lenge slike pass skal ha gyldighet, eller er dette ment å være en langvarig og permanent ordning?
  • Og er dødeligheten og sykeligheten av koronaviruset i det hele tatt høy nok til å forsvare en slik ressursbruk?

Den enkelte må kunne ta helsemessige valg for seg selv, og ingen skal diskrimineres eller segregeres basert på deres valg og personlige helseopplysninger. Det er fritt helsevalg i Norge, og vaksinen er frivillig, men et forslag om innføring av vaksinepass er i praksis vaksinasjonstvang. Uten passet begrenses vi i tilgang til å leve fritt, til å reise, delta i sosiale arrangement og andre sosiale arenaer, deriblant muligens kjøpesentre osv. Innføring av vaksinepass innebærer overvåkning av personlige helseopplysninger, og deler følgelig borgere inn i “a-lag” og “b-lag”. A-lag (vaksinerte) får rettigheter og muligheter, mens b-lag (ikke-vaskinerte) blir ekskludert fra deltagelse.

Dette er uakseptabelt.

Didrik Bratlund - 10.5.2021