Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Nei til vaksinepass.

Dette er i mot demokratiet og hva vi som land står for.

Det har også blitt kun 1.uke der vi kan få opplyse folk om en alvorlig lovendring. Om å innføre vaksinepass.

Nei til vaksinepass.