Forsiden

Høringssvar fra Andreas Baksaas

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er imot inføring av koronasertiflikat og,eller vaksinepass og enhver lov eller lovendring som muligjør det.