Høringssvar fra Helga Tverdal

Dato: 11.05.2021

Et koronasertifikat er et stort skritt mot et todelt samfunn. Det gir meg stygge assosiasjoner til Orwell, der noen er «likere enn andre», og enda styggere assosiasjoner til en tid for bare noen tiår siden, der det var greit å sy gule stjerner på kåpene til folk.

Er det dette vi vil? Vil vi tilbake til et samfunn der det er greit å peke med fingeren på «de andre», de som tar andre livsvalg enn majoriteten?

Jeg vil også vise til Europarådets resolusjon 2361, med blant annet disse punktene:

7.3.1 sørge for at innbyggerne blir informert om at vaksinasjonen IKKE er obligatorisk og at ingen er politisk, sosialt eller på annen måte presset til å bli vaksinert, hvis de ikke ønsker å gjøre det selv;

7.3.2 sørge for at ingen blir diskriminert for ikke å ha blitt vaksinert på grunn av mulige helserisiko eller ikke ønsker å bli vaksinert;

7.5.2 bruke vaksinasjonssertifikater kun for det bestemte formålet som er å overvåke vaksineeffektivitet, potensielle bivirkninger og bivirkninger;

INGEN av disse 3 punktene blir hensyntatt i Norge!

Jeg er sterkt imot at vaksinesertifikat blir tatt i bruk på den måten som regjeringen ønsker. Jeg er sterkt imot et segregert samfunn, der man forsøker å frata oss våre grunnleggende rettigheter. Selv om våre rettigheter er blitt innskrenket i en periode, kan de ikke fratas oss. Dette er uforenelig med det demokratiske grunnprinsippet!

Hør Norge: det at «alle andre» i Europa velger å innføre vaksinesertifikater, gjøre det ikke mer riktig! Det er og blir feil!