Høringssvar fra Ivano Incerti

Dato: 12.05.2021

Jeg ønsker ikke koronasertifikat.