Høringssvar fra Haral N. Olsøy Ængen

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Høringssvar om koronasertifikat


Protest imot innføring av koronasertifikat


Dette første forslaget med å innføre koronasertifikat virker i første øyekast moderat, men hvis dette går igjennom kan dette i maktens domener utvikles sakte men sikkert, og pragmatisk mot et samfunn jeg slett ikke vil ha.


Segregering av mennesker i forhold til sykdom og medisinering strider mot all medmenneskelig fornuft. Det å betrakte friske mennesker som «sykdomsbefengte» og dermed legalisere utestengelse av de i forhold til mange av livets aktiviteter kan ikke betegnes som annet enn innføring av en ny variant av apartheid-politikk.

Apartheid-politikken vi alle trodde var avskaffet i 1994 i Sør-Afrika kan nå med dette være i ferd med å få en alvorlig «mutant» i vårt til nå demokratiske samfunn.


Et forslag som betyr påtvungen bruk av koronasertifikat avdekker at alle uttalelser om at vaksinasjon er frivillig ikke kan betraktes som annet enn tomme lovnader.


Frivillig tvang er ikke et alternativ.


Legemiddelindustrien må absolutt ikke på denne måten få støtte til lansering og markedsføring av farlige hastevaksiner. Hastverk er ofte lastverk. Og det ser vi nå tydelig etter hvert som folk blir skadet av enkelte av de nye hasteutviklede vaksinene. Dette skaper engstelser så store at et økende antall mennesker frykter vaksinene mer enn virusene.

Jeg sier JA til fred, frie mennesker og kjærlighet og naturlig immunitet gjennom et sunt og godt kosthold og utendørsaktivitet.

Jeg sier NEI til overformynderi gjennom påtvungen bruk av koronasertifikat.


Valget om vaksine kjennes ikke frivillig kopiert fra www.hemali.no

Jeg er reddere for vaksinen enn for Covid-19. Er min redsel for vaksinen mindre verdt enn din for Covid-19? Kunnskapen om vaksinen er begrenset, som den er det om viruset og dets mutasjoner. Når det blir min tur til å takke ja eller nei til stikket, må jeg finne svar: Bør jeg bli med i det som kalles «dugnad» – ta vaksinen for laget? Eller kan jeg sette egen overbevisning over «dugnaden»? Om jeg handler i tråd med det jeg tror på for min egen helse, trumfer det «dugnaden», rent etisk? Om jeg takker nei til vaksinen, hvor mye annet takker jeg nei til da? Valget om vaksine kjennes alt annet enn frivillig.

Ettersom et slikt sertifikat vil skape forskjeller i innbyggernes rettigheter og friheter, blir dette en indirekte vaksine-tvang. Det er galskap å påtvinge hasteutviklede eksperimentelle vaksiner. Ingen nordmenn skal måtte ta et eksperimentelt serum for å få tilgang til grunnleggende rettigheter og friheter.


Hvis vaksinene hadde vært trygge og effektive, ville dette aldri ha vært noe behov, da ville alle vaksinerte mennesker være beskyttet mot smitte og sykdom, og et sertifikat ville vært totalt overflødig. Da ville bare de som valgte å ikke vaksinere seg være i risikosonen.

Dette er dessverre ikke tilfelle i det hele tatt. I mange tilfeller blir vaksinerte smittet og syke, og dessuten hindrer ikke vaksinene imot å videre smitte. Og ikke for å snakke om alle de alvorlige bivirkningene og unødvendige dødsfall etter vaksinering.

Å innføre et vaksinesertifikat på dette grunnlaget er svært uheldig og en svekkelse av folkets grunnleggende frihet og rettigheter.


Nei til vaksinesertifikat !
Uheldige konsekvenser med «vaksinepass»

* Danmark har godkjent Koronapass (vaksinepass), som direkte forskjellsbehandler mennesker.

* Departementet uttaler at koronasertifikat kun skal brukes midlertidig, i første omgang i 12 måneder knyttet til pandemien. Men det er usikkert hvem og hva som definerer varigheten av en pandemi.

* Sitat: «Departementet fremmer ikke forslag i dette høringsnotatet om hva koronasertifikatet konkret skal brukes til».
Altså vet vi ikke om bruksområdet, for eksempel om sertifikatet kan brukes av private aktører.

* Hjemmelen er formulert med åpning for et sertifikat med stort nedslagsfelt som åpner for forskjellsbehandling og etiske, og juridiske problemstillinger – altså uten definert virkeområde.

* Nasjonal bruk av passet skal reguleres av regjeringen i forskrift.
Ellers krever slike inngrep i rettigheter klar hjemmel i lov, gitt av Stortinget.
Hjemmelen er vid, har få begrensninger, og virker ubegrenset i tid.
Koronasertifikat gir fare for:
svarte markeder, diskriminering, ekskludering og urettmessig utestengelse av friske mennesker.
Og for falske vaksiner og pass.

* Ved innføring av pass er også fare for formålsutglidning.
Konsekvenser kan bli at en må fremvise ulike helseopplysninger i andre sammenhenger.
Fristelsen og fordelene i et pass med helseopplysninger er attraktivt til annen autoritær bruk. Som at:
* Borettslag kan åpne for kun de vaksinerte. Samme ved privat utleie.
* Forsikringsselskap kan høyne premien for uvaksinerte.
* Arbeidsgivere og utdanninger kan stille krav om vaksinepass.

Kilde: https://hemali.no/siste/jeg-frykter-vaksinen-mer-enn-covid-19-er-jeg-et-darlig-menneske/


Koronasertifikat som inntektskampanje for legemiddelindustrien?
Penger er makt!
Siden svineinfluensaskandalen i 2009-2010 er det blitt rettet skarp kritikk imot forvaltningsorganer innen helse og politikk der det kom frem at representanter for legemiddelindustrien hadde svært «tette bånd» til ledere innen helsesektoren.
Innføring av koronasertifikat vil innebære og støtte en enorm omsetning for leverandører innen det Pharmaseutiske Industrielle Kompleks.

Et formidabelt sikkerhetsavvik?
Legemiddelindustrien må absolutt ikke på denne måten få støtte til lansering og
markedsføring av farlige hastevaksiner. Hastverk er nemlig ofte lastverk.
Og det ser vi nå tydelig etter hvert som folk blir skadet av enkelte av de nye hasteutviklede vaksinene.
Dette skaper engstelser så store at flere og flere mennesker frykter vaksinene mer enn virusene.


Trondheim - 12 Mai 2021

Haral N. Olsøy Ængen

Vedlegg