Høringssvar fra Behnam

Dato: 10.05.2021

NEI til koronasertefikat og diskriminering.