Høringssvar fra Camilla Lehn Andersen

Dato: 09.05.2021

Koronasertifikat er en forferdelig dårlig ide. Vaksiner skal være frivillig å ta. Denne vaksinen et ikke godkjent -den har kun midlertidig godkjenning. Vaksinen beregnes godkjent først i 2023 dersom bivirkningene ikke er for store. Pr nå er vaksinen i 'testfase 1' og vi kjenner ikke langtidsbivirkningene. For min aldersgruppe er det flere som har omkommet av vaksinen enn av sykdommen den skal beskytte mot. Det er også mange som har meldt om alvorlige og svært alvorlige bivirkninger. Ufrivillige medisinske eksperimenter er forbudt av Nürnbergkonvensjonen. Det er helt uakseptabelt at vi skal tvinges til å ta vaksinen! Å innføre vaksinepass er i realiteten indirekte tvang. De som ikke ønsker å ta vaksinen vil bli diskriminert. Vaksinepass er i praksis gjenninnføring av passersedler - et type dokument vi assossierer med autoritære regimer. Vaksinepass er ikke i overensstemmelse med et åpent, demokratisk og likeverdig samfunn hvor folket har selvbestemmelsesrett og grunnleggende menneskerettigheter. Det vil heller føre oss nærmere et kontroll- og overvåkingssamfunn.

Europarådet sin resolusjon 2361 undertegnet 27.01.2021 sier at vaksinasjoner i EU-land IKKE skal være obligatoriske. Videre kan IKKE personer som ikke har blitt vaksinert diskrimineres på noen måte.

Vaksinepass har ingenting med frihet å gjøre. STOPP DET!

Med vennlig hilsen

Camilla Lehn Andersen