Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Dette vil føre til diskriminering og splittelse i samfunnet. Dette bryter med grunnloven og menneskerettigheter.

Fokuser helst på å grundig systematisere og rigge opp helsevesenet og vaksineringsprogram som må etterhvert gå over i driftsfasen.