Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 158746

Dato: 06.05.2021

Segregering! Dette blir akkurat som med jødestjerna under 2.verdenskrig..

Ingen har noe som helst med personlige helseopplysninger å gjøre!

Ved å godkjenne dette vil man skape skjevfordeling i samfunnet og de som ikke vil eller kan ta vaksine blir uglesett. I tillegg skal vaksinasjon være frivillig, noe som det absolutt på ingen måte blir fremstilt her. Dette blir tvang for at folk skal kunne få lov å leve livet sitt som "normalt".

Friske mennesker kan ikke blir fremstilt som smittespredere bare fordi de ikke er vaksinert!!