Høringssvar fra Mirjam Friestad

Dato: 09.05.2021

Jeg er imot koronasertifikat. Det blir forskjells behandling av mennesker, vaksinen blir da en tvang og ikke frivillig. Norge vil ikke lenger være ett fritt land for alle, det enkelte,mennesket har ikke lenger fri vilje til å stå for sin egen overbevisning.