Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 108236

Dato: 06.05.2021

Før man innfører korona sertifikat som gir fordeler for den delen av befolkningen som er vaksinert, må det klargjøres hvordan den delen av befolkningen som er "friske" og blir vaksinert sist, kan komme seg ut av pålagt isolasjon og ta del i godene sertifikatet gir