Høringssvar fra Ole Håvard Seland

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Hvis de "trygge" vaksinene skulle vise seg å være utrygge (AstraZ) i utprøvingsperioden på befolkningen før 2nd gangs vaksinering, kan vi likevel være "trygge" på at det går fint å sette to forskjellige eksperimentelle vaksiner sammen for samme effekt på immuniteten. Om det likevel viser seg å være utrygt, kan dette bare endres, men da er nålen allerede stukket og pengene overført. Skal slik virksomhet støpes i lov og innføres med sosial tvang?