Høringssvar fra Leah Lill Lykkev

Dato: 08.05.2021

PFor meg var ikke dette noe sjokk eller kom særlig bak på meg , har man følgt med og lyttet har vi vist at Bill Gates ønsker og redusere verdens befolkingen med 84% og hvem er da verdebs befolkning ? Jo , det er oss , det som blir sv mydighetene og FHI behandlet som forsøkskaniner i et lab .....

Jeg lurer også på en ting hvilken pandemi er avhengig av sensur og markedsføring ?

Du og jeg ble født frie , lover og regler er her for orden og fred ,- for å ivareta folket .

Ikke tvang , ikle spilt og hersk , ikke økingen i selvmord nedi barns alder , ikke fremde , ikke hyppige konkurser , ikke angst og alvorlige psykiske lidelser , ikke programmering som gir fremtidens barn / unge traumer for livet , ikke stråling som skader våre hjerner til å tenke selv , ikke sensur på og utrykke seg og dele det man måtte ha på hjerte , ikke tvinge noen til å holde seg hjemme , ikke tvinge noen til å bruke skadelige munnbind som vi nok engang vet ikke funker eller beskytter , ikke kunne bestemme i sitt eget hjem hvor mange som skal sitte rundt et bord .

Frihet , er det eneste en hel VERDEN ønsker seg , tro ikke noe annet . Ingen lystrer ondskap eller tvang !!!!!