Høringssvar fra Ingriid Stella Oppebøen

Dato: 10.05.2021

Per dags dato er ingen av vaksinene mot Covid 19 godkjent, annet enn en hastegodkjennelse. Vi er i en eksperimentell fase, med befolkningen som testere.

FDA, Den amerikanske legemiddelkontrollen har fortsatt søknader inne for vurdering av covid 19 vaksinene. Vurderingen er først ferdig i 2023/24. Med dette som grunnlag et det fremmet ønske om å innføre spesielle rettigheter til de som ønsker å delta i dette eksperimentet. Begrunnelsen er en raskere åpning av samfunnet, men denne begrunnelsen holder ikke vann.

Pr dags dato kan vaksinene heller ikke kalles "vaksine". Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres, blir immun uten å gjennomgå sykdom. ( definisjon hentet fra Det store medisinske leksikon )

Mennesker ( Her: "forsøksobjekter" ) blir pr dags dato ikke immune mot viruset, men kan oppleve mildere symptomer ved smitte. De kan fortsatt spre smitte. Hvorfor skal man da inndele befolkningen i grupper, hvor de som er villige til å delta i et medisinsk eksperiment får fordeler gjennom et corona pass ?

På tross av at det ikke speiles i mediene er det også mange leger, immunologer og til og med utviklere av vaksiner som nå roper varsko. Vaksinene kritiseres, uten at det når frem til de som oppfordres til å ta dem. ( Kilder: anbefaler The Highwire with Del Bigtree på bitchute.com blant annet ) Med 7 års bakrgunn som vitenskapsjournalist i NRK P2 vil jeg si at dekning av kritikken av vaksinene totalt er utelatt, på tross at den komme fra av en rekke svært kredible og vel ansette kilder. Forebyggende medisinering med allerede godt uttestet og godkjente medisiner er så godt som totalt utelatt, til tross for flere gode resultater.

Allerede her ser vi to brudd på Nurnbergkodeksen, for ikke å glemmer at dyreforsøkene ved covid 19 vaksinene er utelatt. "Vi" er dyrene.

1. Frivillig samtykke fra forsøkspersonen er absolutt nødvendig.

Dette betyr at den aktuelle personen bør ha juridisk evne til å gi sitt samtykke; bør være i en slik situasjon at han er i stand til fritt å utløve sitt valg uten innslag av tvang, og bør ha tilstrekkelig kunnskap om og forståelse av elementene i det aktuelle fagområdet til at han er i stand til å komme frem til en avgjørelse som er preget av forståelse og opplysthet. Dette siste elementet krever, før en bekreftende avgjørelse fra forsøkspersonen aksepteres, at han er informert om forsøkets art, varighet og hensikt; metoden og fremgangsmåten som vil blir brukt; alle ulemper og farer som rimeligvis ville kunne forventes samt de virkninger på hans helse og person som deltagelse i forsøket vil kunne resulteres i.

Ansvaret for og plikten til å konstatere samtykkets kvalitet påligger enhver enkeltperson som initierer, styrer eller deltar i forsøket. Dette er en personlig plikt og et personlig ansvar som ikke ustraffet kan delegeres til andre.

( https://www.forskningsetikk.no/ressurser/fbib/lover-retningslinjer/nurnbergkodeksen/ ) Anbefaler å lese alle 10 punktene.

............

Til siste vil jeg nevne at jeg personlig tok del i et vaksine eksperiment som 14 åring, da FHI ville ha testet ut en vaksine for smittsom hjernehinnebetennelse. Eksperimentet ble stanset og vaksinen trukket tilbake. Svært få fikk erstatning. Hvor lang tid det tar før man utvikler bivirkininger er et stadig tilbakevennende tema.

Kanskje kan man leve med endel svekkelser tilsynelatende greit i flere år, men på sikt, med flere belastninger sier kroppen stopp? Vi er i dag 3 elever fra min klasse som er 100 % uføre med ME. En tilfeldighet ? FHI har vist liten interesse for langtidsstudier av de de som deltok i ekseperimentet. Den gangen var det en relativt liten gruppe med tenåringer, nå ønsker regjeringen å eksperimentere med en hel befolkning.

La meg si det slik. Folk er i ferd med å våkne opp. Vi er ikke interessert i et vaksine pass. Vi er klar over hvilke rettigheter vi har i kraft av å være mennesker. Dere som leser dette har et ansvar, mediene har et ansvar, samt dagens regjering. Tar dere det ikke selv, blir man på sikt tvunget til det. Da hjelper det ikke å si at man " handlet på ordre".

En siste referense ( i all hast vel og merke - da denne høringen har fått svært kort frist tatt i betraktning dens inngrepen i folks liv og leven ). Den er fra Statens legemiddelverk 4 mai, 2021 på bivirkninger av coronavaksinene. Antall alvorlige bivirkninger, uten dødsfall, så langt: 790 Antall dødsfall, så langt: 156

( Her vil det alltid være en underrapportering )

Med vennlig hilsen

Ingriid Stella Oppebøen.