Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er overhodet IKKE interessert i noe vaksinepass!!

vaksine er FRIVILLIG!!