Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg har lenge ikke skjønt logikken i nedstengningen av et helt samfunn grunnet et influensa lignende virus. Solide data viser at dødeligheten til Covid kan sammenlignes med sesonginfluensa. (7,8,9,10). Alvoret av mulige symptomer og komplikasjoner er større, men den faktiske dødeligheten er omtrent lik. Overlege Halvor Næss skriver i Bergens Tidende at dødeligheten for friske menn i 60-årene som smittes av korona er en promille. Til sammenlikning døde en prosent av alle menn i 60-årene i løpet av 2019. Altså ti ganger så stor risiko for å dø av noe annet enn korona. Begrepet «pandemi» finnes i ord, ikke i dødstall. (4,5,6) Advokat Reiner Fuellmich, grunnlegger av den tyske Corona Extra- Parliamentary Enquiry Committee, sier at Covid-pandemien «sannsynligvis er den største forbrytelsen mot menneskeheten noensinne.» (11,12,13,14)

Vaksineprogrammet for svineinfluensa i 1976 er blitt omtalt som opprinnelsen til den amerikanske «antivaksinbevegelsen». Tusenvis ble alvorlig skadet og hundrevis døde etter å ha satt sin lit til forskere og regjering. Som rapportert av Smithsonian Magazine i 2017: (15)

«Noe av den amerikanske offentlighetens mistro til vaksiner – spesielt influensavaksinen – kan tilskrives de langvarige effektene av en mislykket kampanje fra 1976 for å massevaksinere publikum mot svineinfluensavirus», skriver Rebecca Kreston for Discover. «Den regjeringsledede kampanjen førte til uopprettelig tillitsbrudd og skadet videre initiativ for folkehelsen.» (16)

Et annet eksempel: En antok at fugleinfluensaen i 2005 ville ta livet av mellom 2 og 150 millioner mennesker. Globalt endte dødstallet på 299. (17)
Dette fikk Dr. Joseph Mercola til å skrive New York Times bestselgeren
«The Great Bird Flu Hoax.»

I 2009 kom den beryktede H1N1 svineinfluensaen.(18) CDC anslår at dødeligheten var 0,02%. Da, som nå, kom vaksinen raskt. I 2010 kom vaksinen Pandemrix til Europa. Siden fant en årsakssammenheng mellom vaksinen og narkolepsi. (19)
Det fikk
Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) til å stille alvorlige spørsmål ved WHOs håndtering av pandemien og rollen legemiddelfirmaer kan ha spilt i sine legemiddel- og vaksineanbefalinger.

I juni 2010 konkluderte PACE at «håndteringen av pandemien av WHO, EUs helsebyråer og nasjonale myndigheter førte til «bortkastede, store summer av offentlige penger, og uberettiget skremsel og frykt».
PACE konkluderte at det var «overveldende bevis for at alvoret i pandemien var overvurdert av WHO,» og at legemiddelindustrien hadde påvirket organisasjonens beslutninger. (20)

I 2014 ble Ebola-viruset en global utfordring ved at epidemier rammet i Liberia, Guinea og Sierra Leone, men dette fikk mindre oppmerksomhet. En FN-resolusjon ga ingen begrensninger på internasjonal reise til Ebola-rammet land.
To år senere fikk Zika-viruset pandemistatus, (21). Det ga reisevarsler og restriksjoner inn og ut av berørte regioner.

De nevnte pandemier trosset ekspertenes spådommer, ingen ble «globale mordere», og Covid er neppe annerledes.

Skal vi følge offentlige tall har vi allerede sett at den såkalte vaksinen, som ikke er en vaksine per definisjon, men en genterapibehandling, er mer dødelig og skadelig enn selve

Corona «viruset». (Jeg setter viruset i anførselstegn ettersom viruset fortsatt aldri har blitt isolert, og at vi per dags dato ikke vet hva dette er for noe). Offentlig tall hentet fra FHI sine sider viser at både dødelighet og alvorlige bivirkninger er høyere ved vaksinering for bla. de mellom 0-40, enn om de skulle blitt smittet av selve «viruset». Tallene viser at de unge i samfunnet har en 0,002% dødelighet ved smitte. Det vil si at 1 av 80 000 kan potensielt dø av Corona virus, og da med en underliggende sykdom. Tallene viser og at 1,4 millioner nå har fått «vaksinen», og at 147 stk mistenkes å ha dødd av vaksinen. Dette tallet er 7 ganger høyere enn antallet mennesker under 40 år som vil dø av sykdommen hvis de skulle bli smittet. Og dette kun 4 måneder ut i året. Tallet her vil øke drastisk, det vet vi. Covid har har hatt en dødelighet på 0,12%. «Vaksinen» har per dags dato en dødelighet på 0,13 % og det som nevnt over, kun 4 måneder ut i året. Tilsvarende tall finnes i hvert eneste land på planeten.

Å presse folket til å ta en eksperimentell«vaksine» som verken er trygg, ikke vist seg effektiv mot smitte, og heller ikke vist seg effektiv mot beskyttelse, ved å si at de vil bli diskriminert om de ikke gjør det, er direkte ulovlig. Alle ønsker å reise, og det å antyde at verken reising, restaurantbesøk og andre festligheter ikke blir tilgjengelig om man ikke tar denne «vaksinen» er og imot menneskerettigheter.

En vaksine skal bli introdusert til markedet om ingen andre medisiner på markedet er effektive mot gitte virus eller bakterie. Dette er heller ikke tilfellet ved Corona, skal vi lytte til de tusener av legene og forskerne som forteller om sine erfaringer med bla Ivermectin. Et legemiddel som har vunnet Nobel Pris, og er en av de legemidlene med minst bivirkninger på markedet. Selv trygge for gravide, og barn. Hvorfor blir ikke dette diskutert offentlig i Norge? Hvorfor blir dette hemmeligholdt? En medisin med 99,9% effektivitet ifølge Ryan Cole, overlege i USA. (Savner mer tall her, få flere studier på dette i Norge!)

«Vaksinen» må stoppes, og Norge må bli holdt ansvarlige for alle dødsfall og alvorlige bivirkninger heretter, og det spesielt på oss unge, som aldri hadde trengt denne «genterapien» i første omgang.
Stopp truslene om diskriminering ved en ganske så ufarlig sykdom med 99,9% overlevelsesrate.

Nei til vaksinepass. Takk.

 1. https://archive.is/IWWCC

 2. https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-5352

 3. https://www.breitbart.com/politics/2020/05/07/doctor-to-senators-coronavirus-fatality- rate-10-to-40x-lower-than-estimates-that-led-to-lockdowns/

 4. https://www.youtube.com/watch? feature=emb_logo&v=sjYvitCeMPc&app=desktop&ab_channel=DDPmeetings

 1. https://www.researchgate.net/publication/341832637_All- cause_mortality_during_COVID-19_No_plague_and_a_likely_signature_of_mass_homicid e_by_government_response

 2. https://web.archive.org/web/20201126163323/https:/www.jhunewsletter.com/article/ 2020/11/a-closer-look-at-u-s-deaths-due-to-covid-19

 3. https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Atlas-2020-05-06.pdfhttps:// archive.is/IWWCC

 4. https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-5352

 5. https://www.breitbart.com/politics/2020/05/07/doctor-to-senators-coronavirus-fatality- rate-10-to-40x-lower-than-estimates-that-led-to-lockdowns/

 6. https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Atlas-2020-05-06.pdf

 7. https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Testimony-Ioannidis-2020-05-06.pdf

 8. https://orwell1984366490226.wordpress.com/2020/10/05/top-lawyer-dr-reiner-fuellmich- those-responsible-for-the-corona-fraud-scandal-must-be-criminally-prosecuted-for-crimes- against-humanity/

 9. https://www.ageofautism.com/2020/10/reiner-fuellmich-crimes-against-humanity- transcript.html

 10. https://internationalfreepress.com/2020/10/06/dr-reiner-fuellmich-leads-the-corona-crisis- tort-case/

 11. https://www.smithsonianmag.com/smart-news/long-shadow-1976-swine-flu-vaccine- fiasco-180961994/

 12. https://www.discovermagazine.com/health/the-public-health-legacy-of-the-1976-swine-flu- outbreak

 13. https://www.aier.org/article/a-retrospective-on-the-avian-flu-scare-of-2005/

 14. https://www.cdc.gov/h1n1flu/who/

 15. https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/ese.16.26.19904-en

 16. https://pace.coe.int/en/news/2996

 17. https://www.cbsnews.com/news/zika-virus-at-pandemic-level-national-institutes-of-health- says/

 18. https://archive.is/vHQ3x

◦ ◦