Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Vær så snill og ikke innfør coronapass, hør folkets bønn.