Høringssvar fra Gunnar Thomsen

Dato: 06.05.2021

Det finnes adekvat behandling allerede