Høringssvar fra Eli Goldstein

Dato: 05.05.2021

Jeg er sterkt imot innføring av et koronasertifikat. Dette er en form for tvang og er et overgrep mot individets rett til å kunne ferdes og handle fritt i samfunnet uavhengig av sin helsemessige tilstand. Dette er en så grunnleggende rettighet, at frarøvelsen av denne er å regne som et grovt overgrep på individets selvråderett og betyr slutten på et fritt samfunn. Det er ingen måte å pakke det inn på. Selv ved høye dødsfall, hadde er slikt sertifikat vært ytterst problematisk. Med så lave dødstall, er det en forbrytelse mot menneskeheten. Dette baner vei for et medisinsk apartheid. Ideen om at noen mennesker er potensielle smittespredere er ikke ny. Den ble brukt mot blandt annet jødene under andre verdenskrig. Den bakenforliggende argumentasjonen var "medisinsk" fundert og underskrevet av leger, forskere og den generelle opinionen. Dere i regjeringen, som ignorerer denne openbare likheten, burde skamme dere. At dere er villige til å ofre friheten og integriteten til et helt folk, bare for å tekkes flertallet, når åpenbare brudd på menneskerettigheter er involvert, vil dere måtte stilles til ansvar for. Forhåpentligvis snur dere, før det er ingen vei tilbake. Innføringen av er slikt pass, er en slik vei, det er vanskelig å snu vekk fra.

Jeg protesterer med alt jeg har på innføringen av et koronasertifikat.